Představení iCOOL

tab1

iCOOL je systémem pro automatizaci budov, který dokáže propojit všechny systémy v domě (topení, větrání, chlazení, svícení, stínění, zabezpečení, měření spotřeby apod.) do jednoho přehledného rozhraní. Zároveň zajišťuje optimální nastavení všech systémů v reálném čase a v případě incidentu Vás upozorní emailem nebo SMS. 

Inteligentní dům se systémem iCOOL se jinak chová v přítomnosti osob, rozlišuje letní a zimní režim, reaguje na otevření oken, venkovní teplotu a osvit, změnu sazby elektrické energie apod. Zcela unikátní jsou algoritmy, které pracují i s budoucími informacemi jako je předpověď počasí.

Systém iCOOL je založen na vysoce spolehlivých prvcích průmyslové automatizace (v současné době je v provozu více než 20 000 řídicích jednotek), přičemž jádrem systému je výkonný logický automat (PLC) a software vyvinutý naší společností ve spolupráci s výrobci nízkoenergetických domů.

 

Aktuálně nabízená verze iCOOL 3.0 podporuje

U modulu vytápění lze nastavit režim vytápění a operativní změnu teploty. Zároveň vytápění reaguje na venkovní teplotu, energetickou sazbu, zastínění oken, otevřená okna a přítomnost osob v domě.

Modul chlazení je úzce spojen s topnou zónou, čímž je vyloučena možnost topení a chlazení zároveň. Reaguje na venkovní teplotu, energetickou sazbu, přehřívání místnosti, otevřená okna a přítomnost osob v domě.

Modul větrání zajišťuje optimální prostředí v domě, přičemž podporuje celou řadu větracích jednotek s rekuperací tepla. Reaguje na otevření oken, přítomnost osob a nastavuje požadovanou výměnu vzduchu pro větraný prostor.

Modul stínění zajišťuje zastínění oken v případě přehřívání místností nebo při požadavku na zatemnění. Reaguje na překročení teploty v místnosti, venkovní osvit, přítomnost osob a v případě poplachu nebo silného větru vždy okna odstíní.

 

Modul osvětlení zajišťuje jak manuální nebo automatické ovládání světel, která mohou reagovat na venkovní osvit, pohyb osob, poplach nebo časový interval.

Modul zabezpečení vytváří jednoduchý zabezpečovací systém s možností napojení na PCO a zároveň může zasílat emaily nebo SMS. V případě požadavku na certifikovaný systém je možné modul využít k propojení s ústřednou JABLOTERON 100.

Modul umožňuje měřit spotřebu elektrické energie, vody a plynu. Naměřené hodnoty se přepočítávají na náklady a je možné zobrazit hodinové, denní a měsíční průměry v grafu.

Modul ovládání je určen k otevírání dveří a bran, které mohou reagovat na pohyb, zabezpečení objektu nebo dálkové ovládání.

 

Modul řídí technologii filtrace, dopouštění vody a automatické úpravny vody, přičemž ve vnitřních bazénech může být doplněn o modul vzduchotechniky (větrání s dohřevem vzduchu a rekuperací tepla).

Modul zavlažování zajišťuje spínání závlahových ventilů, přičemž reaguje na srážky, venkovní teplotu vzduchu a dokáže měřit i vlhkost půdy.

Modul zahradního jezírka zajišťuje provoz filtrace, UV lamp a dopouštění vody.

Modul zásobování vodou je určen pro spínání čerpadel ve studnách nebo akumulačních jímkách.M

 


Proč si pořídit iCOOL

V posledním desetiletí došlo k obrovskému pokroku ve výstavbě, který výrazně snížil energetickou náročnost budov a zároveň umožnil používat architektonicky zajímavé prvky v podobě velkoplošného zasklení apod. Současně se mění i používané materiály a významně narůstá podíl lehkých staveb (dřevostaveb), které mají odlišnou skladbu konstrukcí než je tomu u zděných domů. Všechny tyto změny lze přirovnat k automobilovému průmyslu, který za posledních 20 let dosáhl obrovského pokroku. Automobily jsou mnohem úspornější, zvýšil se komfort ovládání a přibyla celá řada bezpečnostních prvků (ABS, EPS, Airbag apod.) bez kterých je provoz vozidel nemyslitelný. Všechny tyto prvky ovládá řídící jednotka automobilu, která je jak v malých, tak i luxusních vozech. Při poruše vozidla jste ihned přehledně informováni o závadě a některé značky vozů zároveň informují i Váš servis. Říkáte si, jak je možné, že tento komfort je již obsažen ve vozech, které jsou minimálně o řád levnější než domy? Odpovědí je, že v případě automobilů je díky sériovosti výroby mnohem jednodušší tyto systémy vyvinout a integrovat.

Nicméně doba plné automatizace budov již nastala a je vhodné na ni správně reagovat, protože do 10 let se bude většina technologií (tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, stínící prvky, chlazení apod.) vyrábět výhradně s rozhraním pro připojení k inteligentním domům a tak i starší domy bude nutné dodatečně dovybavit alespoň bezdrátovou variantou řídicího systému. Tento trend je potvrzován i počtem novostaveb vybavených inteligentním řídicím systémem v západní Evropě, který přesahuje 40% oproti 2% novostaveb v ČR.

V neposlední řadě podle již schváleného zákona o hospodaření s energií bude možné od roku 2020 stavět pouze budovy splňující požadavek na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie a to bude bez řízení veškerých technologií nemožné.

Přínosy inteligentního domu:

 • zajištění optimálního vnitřního prostředí
 • snížení nákladů na provoz
 • intuitivní ovládání
 • propojení všech systémů
 • snadná změna chování

 


Výjimečnost iCOOL

Většina systémů používající označení inteligentní elektroinstalace se zaměřuje na ovládání jednotlivých zařízení (nejčastěji mobilním telefonem nebo tabletem) s možností nastavit časové programy (pro vytápění, osvětlení apod.) nebo základních závislostí (po odchodu se zhasnou světla). Systém iCOOL je jiný a jeho nasazení běžní uživatelé ani nepoznají (dům je ovládán běžnými vypínači a jednoduchými regulátory pro nastavení teploty), ovšem za touto zdánlivou jednoduchostí se skrývá propracovaný algoritmus řídící jednotlivé technologie.

Systém iCOOL se tedy mnohem více zaměřuje na dosažení ideálního provozu domu a to jak z pohledu úspory energií, ale zejména pro dosažení zdravého prostředí uvnitř domu. Pro správnou funkčnost systému je ovšem nutná detailní znalost domu a použitých technologií, což u unifikovaných řešení není možné. Optimální je tak návrh systému iCOOL společně s návrhem domu, což úspěšně aplikujeme u některých výrobců domů, developerů a architektů.

Zcela zásadně se systém iCOOL odlišuje svojí servisní nadstavbou, která monitoruje chování celé stavby včetně konstrukcí. Tento nadstavbový systém byl vyvinut ve spolupráci s výrobci dřevostaveb a také ČVUT, přičemž dům je již ve fázi výstavby vybaven čidly v konstrukci, které monitorují jejich stav a dokáží s velkým předstihem odhalit vady nebo nesprávné používání. Význam této nadstavby je důležitý jednak pro investory, kteří mají přehled o stavu a údržbě domu, ale také pro samotné výrobce, kteří mají přehled o chování domu a umožní jim poskytovat svým zákazníkům prodloužené záruky nebo nadstandartní údržbu.

Největší odlišností od ostatních inteligentních domů je manažerská nadstavba iSMART, která velmi jednoduchou grafikou s barevným rozsahem od zelené k červené znázorňuje celkový stav domu a také stav jednotlivých subsystémů (zdraví, energie, údržba a bezpečnost). Uživatel tak má okamžitý přehled o chování domu na úvodní obrazovce iCOOL a nemusí složitě vyčítat jednotlivé údaje z různých částí a pokoušet se je interpretovat. Tato funkce je našimi klienty vnímána jako největší přínos a většina se snaží dům užívat tak aby nejenom šetřili, ale zároveň žili zdravě a správnou údržbou chránili svoji investici.

Shrnutí výhod:

 • systém je optimalizovaný pro konkrétní dům a technologie
 • zaměřen na dosažení zdravého prostředí, úspor energií a správné údržby
 • monitoruje konstrukci domu a informuje investory nebo zhotovitele o závadách
 • provoz všech systémů v domě je indikován na úvodní obrazovce ikonou měnící barvu

 


Řešení

 

 

Pokud uvažujete o výstavbě nového domu, tak doporučujeme již od samého začátku počítat s řídicím systémem. Zásadní je již nyní integrace technologií a za několik let nebude možné spotřebiče bez podpory řídicího systému pořídit. Zároveň rozvody pro automatizaci budov jsou realizovány zcela odlišným způsobem a mimo jiné používají datové vodiče, které v klasické instalaci zcela chybí. Přechod na řídicí systém je pak velmi obtížný a v úvahu přichází jen bezdrátová varianta, která je investičně a provozně náročnější. Správným rozhodnutím tak chráníte zejména své investice.
Pro zvážení pořízení systému iCOOL nabízíme bezplatnou konzultaci v našem vzorovém domě, kde se můžete s funkčním systémem detailně seznámit. Podle Vašich požadavků zjistíme rozsah systému a seznámíme Vás s předběžnou cenou systému iCOOL a prováděcího elektroprojektu. Po vytvoření projektové dokumentace je možné upřesnit cenu systému včetně instalace, přičemž je možné zvolit mezi řešením na klíč (včetně veškerých rozvodů) nebo dodat jen vystrojený rozvaděč a zajistit podporu Vašemu elektrikáři. Po zprovoznění systému probíhá období pilotního provozu a na základě chování domu dochází k upřesňování nastavených parametrů. Po ukončení tohoto pilotního provozu nabízíme dohled nad systémem včetně servisu s přesně definovaným termínem servisního zásahu.

Naše služby pro investory:

 • analýza požadavků investora
 • návrh funkcí inteligentního domu
 • návrh propojení s technologiemi
 • vytvoření prováděcí elektro-dokumentace
 • realizaci kompletní elektroinstalace nebo jen dodávka rozvaděče iCOOL
 • zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis

Na předpokládaný nárůst inteligentních budov budou muset s předstihem reagovat i projekční kanceláře, které doposud považovali tento trend za výstřednost a klienty spíše od pořízení systému odrazovali. Požadavky klientů, nové technologie a přicházející legislativa učinili automatizaci budov v novostavbách za nezbytnou a projekční kanceláře se s tímto trendem musí vypořádat. Situace je o to složitější, že není možné pouze samostatně zadat vypracování elektroprojektu jako u klasické elektroinstalace, ale je nutné všechny vydefinovat rozhraní veškerých technologií a správně nastavit jejich funkčnost. Pro správný návrh je tak nezbytné povýšit realizátora projektu na systémového integrátora veškerých instalací a samozřejmě i zvolit správný systém, který podporuje většinu zařízení.

Naše služby pro projekční kanceláře:

 • analýza požadavků investora
 • popis komunikačních rozhraní s ostatními technologiemi
 • návrh funkcí inteligentního domu
 • vytvoření prováděcí elektro-dokumentace

V současném vysoce konkurenčním prostředí je nutné nabídnout klientovi jednoznačnou výhodu a tou je technologická připravenost nemovitosti a tím i ochrana investice klienta. Zároveň pouze budovy řídícím systémem dokáží spojit požadavky na zdravé bydlení s úsporou energií a komfortem ovládání. Systém iCOOL všechny tyto požadavky dokáže splnit a jeho výhodou je možnost modulárního rozšiřování. V základě tak může sloužit např. k řízení vytápění, chlazení a větrání, přičemž následně jej může klient rozšířit o další funkční bloky. Systém dokáže monitorovat stav budovy a intervaly údržby, čímž docílíte bezvadného provozu a konkurenční výhody v podobě proaktivního servisu, za který si klient rád zaplatí. Zároveň je možné požadavky na údržbu propojit s naším systémem servicedesku, čímž můžete získat pro sebe a své dodavatele robustní systém pro evidenci a sledování plnění požadavků.

Naše služby pro developery:

 • návrh implementace iCOOL
 • vytvoření prováděcí elektro-dokumentace
 • dodávka rozvaděče iCOOL
 • zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis
 • evidence a sledování požadavků na údržbu nemovitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ceny

barvy tablet icoolKaždému zákazníku připravíme individuální návrh řešení na základě analýzy požadavků a vybavení budovy konkrétní technologií. 

Pro bytové domy, administrativní budovy a nadstandardní domy navrhujeme konzultaci za účasti projektanta a následně vytváříme zcela individuální řešení.

Orientační ceny systému iCOOL podle typických realizací:

 
Byt

150 000,-

bez DPH
 • 3 topné zóny
 • 10 světelných okruhů
 • 3 žaluzie nebo rolety
 • ---
 • ---
 • 1 rekuperační jednotka
 • zabezpečovací systém
 • 1 iCOOL display
 • vzdálený přístup
Větší rodinný dům

500 000,-

bez DPH
 • 8 topných zón
 • 40 světelných okruhů
 • 12 žaluzie nebo rolety
 • řízení tepelného čerpadla
 • rozdělení topných okruhů
 • 4 rekuperační jednotky
 • zabezpečovací systém
 • 2 iCOOL display
 • vzdálený přístup

Ceny jsou uvedeny bez DPH a neobsahují elektroprojekt, instalaci rozvaděče, kabelové rozvody a zapojení koncových prvků. Systém iCOOL lze dodat i elektromontážní firmě, která jej připojí k rozvodům v budově a následně naši technici provedou oživení, nastavení a zaškolení obsluhy.Vzorový dům

Systém iCOOL si můžete vyzkoušet na reálném domě a získat tak detailní představu o jeho funkčnosti včetně nastavení uživatelských parametrů.

Skutečná reakce ovládaných prvků a technologií Vám přiblíží systém zcela odlišně než demonstrační panel.

Vzorový dům je umístěn nedaleko Prahy v obci Středokluky a v případě zájmu o prohlídku nás prosím kontaktujte a my Vám potvrdíme termín návštěvy, abychom se Vám mohli zcela věnovat.

 


O nás

 

Systém iCOOL vyvíjí, implementuje a servisuje společnost ICT EXPERT s.r.o., která má velké zkušenosti se specializovanými IT službami a od roku 2010 své působení rozšířila o automatizaci budov. Zkušenosti s IT bezpečností, komunikacemi a vývojem SW byly nutným předpokladem pro úspěšné realizování prvního velkého projektu, který propojil technologie vytápění, chlazení, větrání a stínění.

Následně se s dalšími projekty přidávali požadavky na řízení dalších systémů (závlaha, bazény, jezírka, studny, akumulační jímky apod.) a vytvoření jednoduchého a přehledného ovládání domu.

V roce 2016 se vývoj systému soustřeďuje na zdokonalení manažerského rozhraní iSmart a v neposlední řadě na monitoring domů, který je obdobný jako u monitoringu rozsáhlých datových sítí. Na monitorovací systém naváže právě vyvíjený systém servicedesku, který umožní evidovat a sledovat veškeré požadavky na servis, a který bude přístupný i třetím stranám (výrobcům domů a developerům).


M

ICT EXPERT, s.r.o.

Nádražní 118, Dobříň
413 01 Roudnice nad Labem

napište nám: info@icool.cz
zavolejte: 420 417 631 333

Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci ve vzorovém domě.