Jaké služby poskytujeme?

Naším oborem je automatizace budov. Vyvinuli jsme inteligentní řídicí systém iCOOL, který propojuje nejrůznější technologie v budovách a umožňuje tak jejich optimální provoz. Spolupracujeme s individuálními stavebníky i se stavebními a elektromontážními firmami.

Inteligentní systém iCOOL řídí následující technologie a zařízení:

chlazení / osvětlení / topení a ohřev vody / větrání / žaluzie, rolety a markýzy / garážová vrata a brány / zavlažování zahrady a zelených střech / studny, akumulační jímky a zahradní jezírka / bazény a vířivky / sauny / energie a elektromobilita / multimédia a zábava

Navrhneme i další navazující systémy a instalace:

elektronický zabezpečovací a požární systém / kamerový systém / strukturovaná kabeláž (pasivní i aktivní) / telefonní ústředny / docházkový a přístupový systém / společná televizní anténa / datové přípojky 

Návrh řešení

Společně posoudíme vaše potřeby, cíle a možnosti, vyhodnotíme možné varianty a navrhneme vám optimální řešení na míru. Zajistíme také koordinaci s dodavateli dalších technologií. Výstupem bude návrh řešení pro projektanta a harmonogram realizace vybraného řešení.

Image
Image

Projektová dokumentace

Podle navrženého řešení zajistíme vypracování projektové dokumentace a její vytištění v následujícím možném rozsahu:

 • schéma zapojení iCOOL v rozvaděči (neobsahuje jističe, chrániče apod.);
 • projekt rozvaděče – kompletní schéma rozvaděče;
 • projekt rozvaděče a zakreslení sběrnice – projekt rozvaděče (viz předchozí úroveň) včetně zakreslení sběrnice a všech sběrnicových prvků do projektu elektroinstalace předaného objednatelem;
 • kompletní projekt elektro – část D.1.4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., tj. regulace, silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace;
 • výrobní dokumentace rozvaděče.
  Doporučujeme vytvářet projektovou dokumentaci zároveň s návrhem budovy. Účastníme se schůzek s architekty a projektanty, přičemž námi vytvořená část elektro se stává součástí projektu vypracovaného projekční kanceláří.

Realizace

Řídicí systém iCOOL dodáváme v různých úrovních rozsahu. Můžete si vybrat jednu či více následujících variant:

 • dodání komponent iCOOL včetně konfigurace a zprovoznění systému
 • dodání kompletního rozvaděče včetně silové části (jističe, chrániče, svorky apod.)
 • dodání kompletních silnoproudých a sdělovacích rozvodů
 • dodání koncových prvků (vypínače, zásuvky, rámečky apod.)
Image
Image

Servisní podpora

Monitoring iCOOL
Na našem dohledovém centru monitorujeme činnost řídicích jednotek iCOOL a v případě nestandardního chování aktivně zahajujeme servisní zásah, čímž ve většině případů předcházíme omezení funkčnosti systému.

Technická podpora
Montážním partnerům poskytujeme technickou podporu při instalaci systému iCOOL, která zahrnuje asistenci při zprovoznění a následném pilotním provozu.

Záruční a pozáruční servis
Našim zákazníkům a servisním partnerům poskytujeme záruční a pozáruční servis včetně přednostní výměny nefunkčních prvků za nové díly z našeho servisního skladu.

Servis se zaručenou dobou zásahu
U kritických instalací garantujeme zahájení servisního zásahu do stanovené doby, která je závislá na rozsahu omezení systému.